Capacitats

Ambesk és una empresa capacitada per assumir la responsabilitat total dels projectes dels seus clients en els seus àmbits d’especialització. Des de la fase conceptual i de disseny, desenvolupament de prototips, assaigs i certificació, fins al desenvolupament i fabricació de models, motlles i utillatges, producció en sèrie i servei postvenda.