Infraestructura

Nau de producció i realització de models, motlles i prototips de 1.200 m²
Oficina Tècnica
Sector de laminat Wet Lay-up. Vacuum Bagging, Infusió and Prepreg
Sector de mecanitzat i muntatge
Sector d'integració de sistemes