Ambesk RIB

Disseny d'embarcació ràpida ús tàctic militar:

  • RIW (Riverine Irregular Warfare)
  • COIN (Counter-Insurgency)
  • CMO (Civil-Military Operations)
  • MOOTW (Military Operations Other Than War)