Història

Ambesk neix com una empresa d'enginyeria i construcció naval a Barcelona l'any 2003. Tot i això, des dels seus inicis, Ambesk ha col·laborat amb altres sectors de la indústria, assessorant altres empreses o portant a terme projectes de diversa índole.

Fruit d'aquesta visió transversal del coneixement, a principis del 2015 Ambesk va fer una aposta decidida per ampliar les àrees de treball a sectors clau com l'industrial, el medi ambient i el sector de la defensa.