Valors

Orientació al client
Esforç, dedicació i compromís amb la qualitat
Innovació i desenvolupament continu
Diferenciació tecnològica
Independència ètica i professional
Responsabilitat social i mediambiental
Esperit d'equip