Defensa

Des dels seus orígens, Ambesk ha participat en diferents projectes a l'àrea de defensa, aportant solucions d'enginyeria o fabricant diversos productes per al sector.